Tenis, florbal, bedminton, stolný tenis, cvičenie pre ženy......

Rezervácie : 0907 661 770

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Športový klub je ideálnym miestom na trávenie volného času a načerpenie potrebnej energie a náš klub vám to ponúka.

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Najdôležitejšie pre nás je prístup k ľuďom a rodinná atmosféra, ktorú sa tu snažíme vytvoriť.

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Klimatizovaná telocvičňa s povrchom mondoflex je ideálnym miestom na trávenie volného času s priateľmi alebo s rodinou.

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Ponúkame ubytovanie - 8 izieb zariadených pohodlným nábytkom v príjemných farbách disponuje bezplatným pripojením na internet.

Pravidlá

Hrací systém Ostrovskej Tenisovej Ligy /OTL/:

Dvojhra

a.) Hrá sa podľa platných tenisových pravidiel na 2 víťazné sety a v prípade remíz 6:6 v ktoromkoľvek sete sa hrá tiebreak.                                                                                                

b.)Hrá sa v dvoch  rovnocených  skupinách.  Zo skupiny postupujú 4 do  štvrťfinálového  pavúka.
c.) Víťaz si zapíše výsledok do tabuľky u obsluhy.
d.) Hrá sa bez rozhodcu, ale vo výnimočných prípadoch so súhlasom oboch hráčov môže byť zápas rozhodovaný rozhodcom, na ktorom sa dohodnú.
e.) Hodnotenie zápasov:

vyhratý zápas  -2 body

prehratý zápas- 1 bod

kontumovaný alebo neodohratý zápas – 0 bodov

f.)V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje o umiestnení  v OTL

1.väčší počet odohratých zápasov
2. vzájomný zápas
3. počet setov
4. počet víťazných gemov
g.)Termín odohratia zápasov v rámci celej OTL  je do 1
.8.2020
h.) Začína sa od 21. Týždňa 2020                                                                                           

 i.)Zápasy sa odohrajú na tenisových kurtoch – T – club Ostrov s oficiálnymi loptičkami DUNLOP. –budú k dispozícii u obsluhy
j.)Poplatok za kurty.
Hráči sú povinní uhradiť celý poplatok za zápasy v skupine (t.j. 9 zápasov 27,-€) ešte pred začiatkom OTL.
k.) Hráč, ktorý neúspešne vyzval opakovane iného účastníka OTL na zápas sa môže obrátiť na riaditeľa OTL –p. Blaška Rada, alebo komisiu ktorá sa pokúsi dohodnúť termín zápasu.  Ak sa nepodarí  z viny dotknutého hráča zápas odohrať do konca stanoveného termínu , riadiaci orgán súťaže je oprávnený vylúčiť takéhoto hráča a anulovať všetky výsledky nim dosiahnuté.
Výsledky a  organizačné pokyny  budú aktualizované na stránke
www.tclub-ostrov.sk

l.)Štartovné
Štartovné sa v roku 2020 odpúšťa.                        

                          

m.)Ceny a vyhlásenie výsledkov
Hráči na prvých 3 miestach budú ocenení cenami ktoré vyberie komisia OTL         

  n.)Protesty-Písomné protesty voči výsledkom a priebehu zápasov prijíma a rieši komisia.

Komisia OTL – Radoslav Blaško, Borovský Juraj, Svetlík Laco